Petycja z konikiem – c.d.

Nasza kolejna petycja została skierowana do senackiej komisji. O co chodzi tym razem, pisaliśmy już w tekście „Petycja z konikiem”. https://wbrew.org/petycja-z-konikiem/ Streszczamy. Petycja dotyczy  zmiany art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2023 r. poz. 2119 ze zm.). Konik autorów Autorzy petycji wnoszą o usunięcie przepisu dotyczącego spekulacji…

Petycja z konikiem

  WBREW patrzy władzy na ręce i na przepisy, które dzięki tym rękom powinny być zmienione. Szczególnie te, które lokują Polskę w jurajskim parku PRLowskich absurdów. Ciekawe, ilu absolwentów prawa wie, że do dziś można ukarać obywatela za odsprzedaż biletu do kina, do teatru, na mecz, imprezę plenerową, zjazd hodowców szynszyli? Ihaha! Kiedyś trudnił się…