Wielka praca

Książka „Samozagłada polskiej gospodarki 1989 – 2016” Ryszarda Ślązaka to obowiązkowa lektura dla każdego rodaka z mottem cytatą Ministra „Polacy nie będą żyli z własności a tylko z pracy”. 

Pozycję wydało Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. ISBN 978-83-7901-348-7, zawiera 29 rozdziałów, łącznie 131 odrębnych tekstów na 835 stronach. Jest w niej także tabela zbiorcza 3967 prywatyzacji.

„Samozagłada…” jest kontynuacją pracy prof. Witolda Kieżuna. Autor dotarł do archiwów i pokazuje fakty o wyzbywaniu się majątku narodowego. Warto się dowiedzieć co zostało sprzedane. Być może poznamy tajemnice układu i wyjawi się kto był i jest beneficjentem przemian własnościowych.

Za czym kolejka ta stoi?

Komu politycy służyli –tego jeszcze nie wiemy, a czy robią to nadal to aż wstyd pytać. Zapewne kolejni badacze dziejów połączą pesele z prywatyzacją a ich praca oświetli wizerunek uczestników mechanizmu nietrafnie układem nazywanym.

Bo przecież to co się stało, czyli samozagłada, to była zwykła niegospodarność, a nie kradzież o gigantycznym wpływie gospodarczym i społecznym. Branże wygasły, ludzie stracili pracę, a stawkę za wykupienie upadłych zakładów opłacono ze sprzedaży części nieruchomości pod deweloperkę bądź wprost z dostępnych w kasie czy na rachunku środków. Doradztwo i konsulting były drogie, bo takie było i jest wilcze prawo rynku. Poprzednia pozycja „Czarna księga prywatyzacji 1988 – 1994” została okryta kirem niepamięci przez media, władze, społeczeństwo i historię.

Ta książka przeznaczona jest jedynie dla pasjonatów. Opinii publicznej nie dręczmy, bo i po co?

O Autorze

Dr Ryszard Ślązak – ekonomista, specjalista w dziedzinie finansów międzynarodowych, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Tytuł doktora uzyskał na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował m.in. w Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. Był m.in. doradcą wicepremiera Romana Malinowskiego, doradcą ministra finansów, członkiem rządowych zespołów doradczych, doradcą Prezesa PZU SA, wiceprezesem firmy PZU – Development, zastępcą Dyrektora Generalnego firmy Energopol, doradcą prezesa Hortexu, doradcą w agencji rządowej ds. rolnictwa. Przez pięć lat był pracownikiem polskiej służby dyplomatycznej. Odbył praktykę bankową w Irving Trust Company, New York, USA w przedmiocie finansów międzynarodowych. Przez 20 lat był jednocześnie pracownikiem naukowym wyższych uczelni państwowych i prywatnych. Wykładał m.in. na Politechnice Warszawskiej oraz w Wyższej Szkole Businessu i Zarządzania. Był pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej. Jest autorem wielu artykułów i ekspertyz. Jest ekspertem naukowym od EWG (obecnie Unii Europejskiej) i obszaru wschodniego, specjalizuje się m.in. w dziedzinie zagranicznej polityki ekonomicznej, współpracy międzynarodowej i finansów międzynarodowych oraz wewnętrznych stosunków gospodarczych.

Polecam,

Witold Solski