13 października w Warszawie odbędzie się protest samorządowców apelujących o postawienie lokalnym włodarzom środków do realizacji zadań lokalnych.

Reprezentacja OZZS „wBREw” będzie tam obecna, ponieważ współpracujemy z samorządami nad rozwojem lokalnej przedsiębiorczości, która opiera się na energii samozatrudnionych. Zadbamy o to, by politycy różnego szczebla i z różnych partii politycznych nie zawłaszczali owoców naszej pracy i nie wykorzystywali naszych postulatów godnej pracy i płacy do własnych celów. Dla nas praca i godność idą w parze z prawami człowieka w biznesie. Nie potrzebujemy nagrody, my chcemy wynagrodzenia i równych. Nie mamy żądań, my mamy postulaty o których możemy rozmawiać z każdym.

OZZS „wBREw” współtworzy z samorządowcami grupę OKSamorząd. https://www.oksamorzad.pl Jesteśmy w niej jedynym głosem suwerena, który pracuje i głosuje zarazem na polityków i działaczy lokalnych.

Kwestią czasu jest, że władza ogólnopolska zacznie nie tylko z nami rozmawiać ale i nas słuchać. Podmiotem różnorodności jest człowiek. Człowiek pracy, tej brudnej, codziennej, znojnej i monotonnej jesteśmy my. Częściej niż o samorealizacji myślimy o przetrwaniu i bezpieczeństwie, nawet kosztem dalszej erozji wolności. Z całą mocą jednak nie ma zgody na targniecie się na naszą GODNOŚĆ i prawa człowieka.

Nie jesteśmy towarem za który się płaci cenę. Nas trzeba wynagradzać!