Co łączy pracodawców, przedsiębiorców i zakleszczonych pomiędzy samozatrudnionych?  Czy jest wspólny rejestr korzyści dla przedsiębiorców, od tych nano, mikro, po małych i średnich?

Gdzie tkwi sprawczość Powszechnego Samorządu Gospodarczego, jeśli z pewnością nie steruje w stronę ubrania się w szaty kolejnej partii będącej instrumentem zdobycia i sprawowania władzy?

Łączy nas PRACA.

Tylko pracę wszyscy podzielamy. Pracę każdy z nas świadczy.

Praca nie kończy się na funkcji alimentacyjnej.

Praca jest godnością człowieka.

Praca daje wolność.

Praca jest celem i aby nie jedynym do śmierci.

Tak, praca to IDEA, która jest zwornikiem naszych marzeń i ambicji.

Praca – tak, wokół pracy zabierzmy głos w przestrzeni publicznej.

Praca to krok pierwszy, a dalej … bez ograniczeń, zdobądźmy to co partykularnie niektórym i wspólnotowo większości, zechce się osiągnąć.

Wielu małych dużo może.

Wspólnie lepiej być sprawczym.

Witold Solski przewodniczący OZZS „wBREw”