Witold Solski

Pomysłodawcą i współzałożycielem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Samozatrudnionych wBREw jest Witold Solski. Lider jest absolwentem poznańskich szkół wyższych: Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Poznańskiej. Przewodniczący Komisji Krajowej Związku jest człowiekiem spełnionym, idealistą i aktywistą, dzielącym się z innymi ludźmi swoją wiedzą z wielu dziedzin i doświadczeniem. To do niego trafią e-maile wysłane na adres solski@wbrew.org i on na nie odpowie.