RUBRYKA: Polacy o pracy dla OZZS „wBREw”

WYPOWIADA SIĘ: (imię, nazwisko, firma, stanowisko)

POZOSTAŁE: Proszę o dołączenie zdjęcia osoby wypowiadającej się. ( minimum 200 dpi. a max. 2Mb)

Objętość wypowiedzi: do 2 stron, tj. 3600 znaków.

Bardzo proszę o odesłanie wypowiedzi i zdjęcia na adres: kwasniewski@wbrew.org

Marceli Kwaśniewski jest Redaktorem Naczelnym OZZS „wBREw” tel: +48 509 955 925

PYTANIA ( długość poszczególnych odpowiedzi nie jest ograniczona ilością znaków)

 1. Moja pierwsza praca, którą dobrze zapamiętałam/am, to …
 2. Pierwsze zarobione pieniądze przeznaczyłem/am na …
 3. Najlepsza praca, jaką miałam/em to…
 4. Najwięcej mnie nauczyła praca …
 5. Pracuję … godzin dziennie, przez … dni w tygodniu…. ponieważ…
 6. Praca to ……
 7. Co panią/pana motywuje do pracy?
 8. Czy istnieje idealna praca – jaka?
 9. Kto jest dla pani/pana wzorem człowieka pracującego?
 10. Czym jest dla pani/pana godziwa płaca?
 11. Dlaczego trzeba ciężko pracować?
 12. Jak wyobraża pan/i sobie przyszłość bez pracy?

Dziękujemy. Mamy nadzieję, że państwa wypowiedzi obudzą dyskusję o nowej umowie społecznej, w której prawa człowieka i godność pracy będą honorowane.

Po przesłaniu państwa wypowiedzi OZZS „wBREw” prześle zwrotnie na wskazany adres mailowy deklarację zgody na wykorzystanie państwa danych, wizerunku i treści wypowiedzi.