Naukowcy z Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia Wydziału Prawa na Uniwersytecie Łódzkim od dawna przewidywali powstanie związku zawodowego samozatrudnionych.

Nie spodziewali się jednak, że OZZS „wBREw” powstanie tak szybko, co sprawiło im ogromną satysfakcję.

Przewodniczący Witold Solski, i Katarzyna Kosakowska reprezentowali władze Związku podczas spotkania z prof. Tomaszem Durajem i Mateuszem Barwaśnym, podczas którego została nawiązana współpraca wiążąca się z wymianą doświadczeń, wiedzy, praktyki i konkretnych rad wyznaczających kierunki działania.  CNSZ i OZZS „wBREw” wspólnie wystąpią na konferencjach tematycznych, a pracownicy naukowi Uniwersytetu prześlą Związkowi do publikacji kilka opracowań teoretycznych, w których kreślą pewne scenariusze naszego rozwoju, potencjalnych kierunków, dostępnych strategii o raz posiadanych instrumentów, które do tej pory były jedynie teoretycznymi konceptami z innych porządków prawnych i społecznych.

Na przyszłość połączymy teorię z praktyką – mówią sygnatariusze porozumienia.W rozwój naszego Związku „wBREw” mają się włączyć wolontariusze, którzy na co dzień prowadza badania terenowe wśród różnych reprezentacji samozatrudnionych.

Tak rodzi się innowacyjność w nauce, nauce interdyscyplinarnej, nauce budującej mosty pomiędzy praktyką, historią, teorią i przyszłością – podkreśla profesor Tomasz Duraj.

Witold Solski stwierdził na zakończenie spotkania, że „konotacja z koniunkturalnymi związkami obrośniętymi działaczami się skończy gdy wskażemy odbiorcom nowoczesny przekaz wspólnoty ludzi świadczących pracę nie za cenę zapłaty, jak za towar lecz za WYNAGRODZENIE pozwalające dochować GODNOŚCI ludzkiej i etosu pracy niosącej dobro – dobro materialne dla pracodawcy i dobro dla otoczenia”