„Wy jesteście światłem świata” – mówiła Katarzyna Kosakowska podczas I Kongresu Kobiet Wolności i Niepodległości.

Ponad setka pań, które łączą wspólne poglądy nie tylko na rodzinę i kwestie polityczne spotkało się w miniony weekend w Warszawie. Kongres był także okazją do bezpośrednich spotkań, które uzupełniały wystąpienia kobiet związanych z Konfederacją.

„Państwo to wspólnota rodzin wsparta więzami patriotyzmu – podkreślała Kosakowska, a dzieci są dobrem rodziców i przyszłością obywatelskości. Spokój ogniska domowego jest podstawą ładu społecznego i tak jak kształtujemy rodzinę, tak jesteśmy w stanie zbudować silne i bezpieczne państwo”.

Katarzyna Kosakowska poruszała również kwestie pracy, która jej zdaniem jest działaniem przynoszącym chleb powszedni, ale także źródłem kultury i rozwoju. „Praca nie jest dobrem, które można reglamentować. Praca połączona z kreatywnością to sedno naszego życia, wspomagające rozwój człowieka.”

Z ogromnym aplauzem spotkały się słowa Kosakowskiej o bezpieczeństwie, które powinno być dobrem powszechnym, a nie reglamentowanym, dostępnym w pracy, w życiu codziennym  i życiu społecznym.

„Wspólnie wyznajemy zasady niepodlegające glosowaniu” – powiedziała na zakończenie swego wystąpienia liderka OZZS „wBREw”, a zebrane nagrodziły ją brawami.