Władze świata postanowiły. ONZ w celach 2030. UE w rozporządzeniu o taksonomii. Globalne organizacje nakazały, aby gospodarka dostrzegła ludzi. Environmental, Social, Governance już obowiązują.

Złe, brudne firmy zostaną pozbawione finasowania. Przedsiębiorstwa wyzyskujące ludzi nie dostaną z banków pieniędzy. Pracujemy dla człowieka a nie dla kapitału.

Nasz Związek „wBREw” jest kłopotem dla władzy. Nasz Związek „wBREw” jest problemem dla opozycji. Jesteśmy i pytamy. Kontrolujemy. To My prześwietlimy raporty ESG. Zerwiemy dekoracje firm ukrywające wyzysk pracowników. Nagłośnimy wykorzystywanie niepracowniczo zatrudnionych.

Już dzisiaj przygotowujemy zasady nowej pracy. Wiemy, jak przedsiębiorstwa muszą zmienić swe relacje ze społeczeństwem. Firmy zaślepione zyskiem muszą odejść. Zburzymy fasady udające odpowiedzialność społeczną.

Nie produkujmy zła i krzywd. Gospodarka ma wytwarzać dobro. Dobro dla ludzi. Dobro nie wyrwane kosztem człowieka. Dobro wytworzone ze wspólnego wysiłku pracodawcy i pracownika. Korzyści powstają w Zakładzie Pracy. Zakład Pracy to ludzie w nim pracujący, ludzie nim kierujący, ludzie współpracujący, ludzie będący klientami, ale i ludzie z otoczenia, sąsiedzi.

W Polsce mamy ponad dwa miliony samozatrudnionych. Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „wBREw” jest jedynym ich przedstawicielem. Walczymy o uwagę. Walczymy o szacunek. Walczymy o współdecydowanie. Prawa człowieka i godność pracy kruszą przekonanie, że aksjologia jest bezdomna.

ESG. Środowisko. Społeczność. Zarządzanie. To nasz głos głosów pozbawionych. Łańcuchy wartości w biznesie zerwą łańcuchy przymusu pracy. Praca daje nam szlachetność. Praca jest źródłem i celem godnego życia. Będzie tak jak chcemy, bo skoro chcemy, to sukces osiągniemy. „Wszyscy chcą naszego dobra nie dajmy go sobie odebrać”.

Witold Solski