„Stajemy przed alternatywą czy mamy dziś oszczędzać na rzecz przyszłości, czy gwarantować bezpieczeństwo teraz”- mówił minister finansów Piotr Patkowski podczas Forum Dialogu zorganizowanego przez Instytut Finansów, Urząd Wojewódzki w Poznaniu i OZZS „wBREw”.

Do czasu wybuchu wojny w Ukrainie nie musieliśmy – jego zdaniem – stawać przed taką alternatywą „Bezpieczeństwo i obronność to podstawa w najbliższej przyszłości ale już wdrożone programy społeczne będą nadal funkcjonowały” – zapewniał minister.

Forum Dialogu Instytutu Finansów to miejsce dyskusji i poszukiwania odpowiedzi na pytanie o to, jaka powinna być prawidłowa polityka finansowa państwa w czasach kryzysów; czy oczekujemy inwestycji gwarantujących dobrostan w przyszłości czy też wydatków bieżących gwarantujących bezpieczeństwo, czy zupełnie innych działań?

Na te i inne pytania odpowiadali uczestnicy poznańskiego spotkania w urzędzie wojewódzkim.

Sprawiedliwe uczestnictwo

Minister Olga Semeniuk mówiła o sprawiedliwym podziale kosztów kryzysu oznaczającym odpowiedni i proporcjonalny wkład do budżetu ponoszony przez wszystkie grupy społeczne; tych zarabiających mało, zarabiających średnio i zarabiających dużo.

Wskazała także na przygotowaną przez rząd ustawę o Fundacjach Rodzinnych. „Dziś polskie firmy założone w latach 90. są przekazywane przez ich twórców potomkom. Ale wielu z nich rezygnuje z przyjęcia schedy obawiając się problemów – mówiła pani minister – dlatego rząd przygotował ustawę o Fundacjach Rodzinnych. Mają one być ważnym elementem zachowania polskiego majątku w polskich rękach dzięki sukcesji rodzinnej. Każdy przedsiębiorca będzie mógł założyć taką fundację, która będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą.”

Profesor Elżbieta Mączyńska stwierdziła, że kończą się czasy myślenia o wolnym rynku jako idealnym narzędziu regulującym gospodarkę, ponieważ wolny rynek nagradza jedynie najsilniejszych. A oni rozrastają się tworząc oligopole, na przykład takie jak światowe koncerny informatyczne. Koncepcja Fundacji Rodzinnej jej zdaniem wpisuje się w trend przeciwstawiający się dyktatowi korporacji i przyczynia się do dbałości o potrzeby wszystkich członków społeczeństwa. „Nigdy dotąd nie było tak trudnych czasów dla społeczeństwa i dla rządzących, ponieważ bardzo wiele problemów nałożyło się na siebie.” – dodała pani profesor.

Ochrona słabszych

Natomiast profesor Elżbieta Chojna-Duch wskazywała na potrzebę ochrony społecznej – w perspektywie krótkoterminowej. W perspektywie długoterminowej jej zdaniem konieczne są inwestycje na poziomie krajowym z grantów europejskich. Dodatkowo – mówiła – niezbędne są innowacje w małych firmach wspierane przez lokalne samorządy. „Na tym polega rola samorządów, nie konkurowaniu z firmami czy utrudnianiu im życia” – stwierdziła.

O potrzebie i wartości współpracy samorządów z jednostkami administracji rządowej mówił także wojewoda Marek Zieliński opisując przykłady pozytywnej kooperacji. Natomiast Katarzyna Obłąkowska z Instytutu Finansów podkreślała rolę bezpieczeństwa wspierającego rozwój, którego dobrym przykładem jej zdaniem jest program 500 Plus. Instytut Finansów – mówiła – przygotował raport na ten temat, z którego wynika między innymi, że dzięki 500 Plus wzrosła aktywność zawodowa kobiet na rynku pracy.

Współzależności

Na zależność kondycji mikro i małych przedsiębiorstw oraz gospodarki na szczeblu krajowym wskazywał Tomasz Wika dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej. „Mniejsze koszty fiskalne funkcjonowania MŚP uchronią nas przed zwolnieniami – stwierdził – bo jeśli tak się nie stanie, to widoczna już słabość budownictwa może spowodować masowe zwolnienia w branży a przez to wzrost kosztów społecznych obsługi kryzysu. W branży tej działa także wielu samozatrudnionych, którzy także potrzebują wsparcia”.

Podsumowując prowadzący spotkanie Witold Solski i Katarzyna Kosakowska reprezentujący władze OZZS „wBREw” podkreślali, że celem Forum jest poszukiwanie odpowiedzi na tytułowe pytania i alternatywnych rozwiązań ze wskazaniem by dotyczyły one wspólnego kierunku jakim jest przezwyciężenie kryzysu. Wskazywali też jak ważne jest by w imię współpracy nie budować wykluczających się opozycji lecz opcje, które wzajemnie się uzupełniają z korzyścią dla wszystkich członków społeczeństwa.

 

 

Ankieta

Treść ankiety adresowanej do samorządowców, którzy chcieliby odpowiedzieć na pytanie stawiane przez Instytut Finansów.

Prawidłowa polityka finansowa, w czasach kryzysów, powinna kierować środki na zadania zlecone i powierzone ze szczególnym uwzględnieniem alternatywnie potrzeb:

  1. Inwestycji gwarantujących dobrostan w przyszłości;
  2. Wydatków bieżących gwarantujących bezpieczeństwo;
  3. Inne

Dlaczego, prosimy i kilka zdań uzasadnienia.

OZZS „wBREw” ul. Żbikowa 14, 61 – 065 Poznań. E-mail: wbrew@wbrew.org

Za przygotowanie spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu szczególne podziękowania należą się dyrektor gabinetu wojewody pani Marcie Daleszyńskiej.