OZZS „wBREw” jest partnerem merytorycznym kongresu ESG. Wydarzenie odbędzie się w środę, 26 stycznia 2022 roku w Centralnym Domu Technologii. (link: https://esgkongres.pl/program/ )

Środowisko naturalne, Społeczność życia, Zarządzanie pasmowe. Environmental, Social, Governance. Katarzyna Kosakowska i Witold Solski konsultują z organizatorami reguły i specyfikę polskiej wersji ESG. Tworzymy ramy i narzędzia wdrażania koncepcji ESG do naszej odrębności społeczno – polityczno – gospodarczej.

Osobiście poprowadzimy panel społeczny, którego rozpoczęcie zaplanowane jest na 14’40”.

„S” jak społeczność – zrównoważony rozwój środowiska pracy.

Tematyka:

  1. ESG a CSR – ten sam kierunek, inny zwrot wektora oddziaływania.
  2. Praca jako dobro relacyjne: człowiek, wspólnota, społeczność. 
  3. Wielopasmowe zarządzanie łańcuchem ludzkich wartości.   

Paneliści Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Samozatrudnionych „wBREw”:

  1. prof. Anna Musiała
  2. prof. Elżbieta Chojna – Duch
  3. prof. Elżbieta Mączyńska
  4. Katarzyna Kosakowska
  5. Prof. Krzysztof Jasiecki
  6. Radosław Apicionek
  7. Witold Solski

Sylwetki członkiń i członków związkowej drużyny kasków z kongresu ESG:

prof. Anna Musiała

profesor w zakresie nauk społecznych, w dyscyplinie prawo, pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendystka Rządu Republiki Francuskiej w Paryżu w 2006 r. (Université Nanterre X); odbyła także staże naukowe w Bordeaux (Université Montesquieu Bordeaux IV – COMPTRASEC), Genewie (Międzynarodowa Organizacja Pracy), Tokio (Tokyo Daigaku) i mieście Meksyku (Universidad Nacional Autónoma de México). W latach 2014-2015, w ramach Programu Mentoring Fundacji na rzecz Nauki Polskiej odbyła staż w Collège de France w Katedrze Prof. Alain Supiot (État social et mondialisation: analyse juridique de solidarité).

Dwukrotna laureatka Programu Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2009, 2010). W 2011 r. otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca.

prof. ucz. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch 
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach doktoranckich odbyła studia podyplomowe w Centre Européen Universitaire w Nancy (Francja). Od lat jest nauczycielem akademickim zaangażowanym w działalność dydaktyczną. W latach 1974-1999 adiunkt, a następnie profesor i wieloletni kierownik Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1991 r. wykładowca w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW, a w latach 2005–2007 jego Dyrektor. Od 1995 r. do 2000 r. Prorektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.
Elżbieta Chojna-Duch jest autorką ponad stu prac naukowych i publicystycznych publikowanych w kraju i za granicą, licznych ekspertyz naukowych z dziedziny finansów i prawa finansowego. Będąc w latach 1994-1995 podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, uczestniczyła w przygotowaniu i wstępnej realizacji Programu Strategia dla Polski w zakresie: budżetu państwa, kształtowania struktury i sposobu finansowania samorządu terytorialnego, polityki finansowej i analiz makroekonomicznych oraz wewnętrznego długu publicznego; jej zadaniem, jako prawnika, był też nadzór nad prawnym kształtem projektów ustaw, realizujących postulaty Strategii dla Polski. Obecnie od 2020 r. jest doradcą Prezesa NBP.

prof. Elżbieta Mączyńska
profesor nauk ekonomicznych, związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie; organizatorka i kierownik prowadzonych w SGH Podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości. Członkini Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”, Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005-2021, obecnie prezes honorowy. Specjalistka z dziedziny ekonomii, w tym analizy ekonomicznej, finansów i wyceny przedsiębiorstw, systemów gospodarczych oraz strategii rozwoju społeczno-gospodarczego. Autorka około 300 publikacji z tego zakresu. Kreatorka modeli predykcji bankructwa.

Katarzyna Kosakowska
wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Samozatrudnionych „wBREw”, pierwszego w Polsce związku zawodowego zrzeszającego osoby samozatrudnione i świadczących pracę w innych formach. Aktywna uczestniczka sfery pożytku publicznego. Ekspertka prawna i doradca z bogatym doświadczeniem lobbingowym i menedżerskim, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rynku pracy, dialogu społecznego i praw człowieka.

prof. Krzysztof Jasiecki

prof. zw. dr. hab., socjolog i politolog w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej oraz w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania w obszarze socjologii ekonomicznej, instytucji rynkowych, elit gospodarczych i politycznych, dialogu społecznego, grup nacisku i lobbingu, integracji.

Radosław Apicionek

Od zawsze interesował się motoryzacją i od zawsze chciał pracować dla siebie. Wiedział, że spełnienie marzeń oznacza ciężką pracę. By praca dawała spełnienie, działa społecznie – dla siebie i innych. Od lat samozatrudniony, od lat żyje z pracy rak własnych. Ojciec rodzinie, zagorzały kibic. Jego prawem jest mieć prawa, bo obowiązki od zawsze sam sobie narzuca.

Witold Solski
przewodniczący Komisji Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Samozatrudnionych „wBREw”. Doradca i ekspert ds. nieruchomości. Interim Manager. Przedsiębiorca. Lobbysta. Rzeczoznawca Majątkowy. Prezes Zarządu Kancelarii Doradczej Solski i Partnerzy. Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska. Członek Wielkopolskiej Rady Trzydziestu. Członek Rady Nadzorczej Kongresu Polskiego Biznesu. Absolwent poznańskich szkół wyższych: UAM i UE oraz PP. Człowiek spełniony, w aktywnej pracy wolontariusza, w odpowiedzialnych społecznie instytucjach dzielący się z innymi ludźmi swą wiedzą i doświadczeniem.

Józef Orzeł
prezes Fundacji Klub Ronina, polityk, filozof i menedżer. W 1990 r. znalazł się wśród założycieli Porozumienia Centrum. W 1991 został wybrany posłem na Sejm I kadencji. Był doradcą ministra rozwoju regionalnego. Zajął się działalnością ekspercką w zakresie promocji i zarządzania projektami. Należał do współautorów Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004–2006. Objął funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” i wiceprzewodniczącego Koalicji na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego.