ESG komponent społeczny był przedmiotem panelu prowadzonego przez OZZS „wBREw” podczas Kongresu zainicjowanego przez KPRM. Witold Solski był pytany o przyszłość kapitalizmu w kontekście szans na jego egalitaryzm. Przewodniczący związku wskazał, że efekty polaryzacji kapitalizmu i integracyjne efekty obywatelstwa się ścierają. Żyjemy w rozwarstwionym społeczeństwie. Gdy jedni kruszą sufit innym pęka podłoga. Groźne dla porządku społecznego są hedonizm i przymus niepohamowanego dążenia do sukcesu materialnego obrócony w rozgoryczenie. W średniowieczu językiem władzy była łacina, teraz językiem władzy są finanse. Konstytuuje się społecznie sentencja: praca dla każdego kto chce, kara dla każdego kto nie chce i chleb dla każdego kto nie może. Kapitał też musi się zużywać, wyczerpując siłę nabywczą pieniądza kruszyć będzie współczynnik Giniego. Konceptem jest instrument CBDC z deprecjacją wartości w czasie i kolejną funkcją pieniądza polegającą na swoistym monitorowanym i reglamentowanym śladzie węglowym dostępu do dóbr. DATA WAŻNOŚCI PIENIĄDZA w państwowej walucie cyfrowej wprowadzi egalitaryzm w kapitalizmie. 

Kolejnym tematem, o który Witold był indagowany, to przyszłość pracy. Witold Solski z całą mocą wybrzmiał, że olbrzym samozatrudnienia właśnie się budzi. Wie, że coś go uwiera. Nie wie co. Nie wie jak. Wie, że coś się wokół i z nim dzieje co warto zmienić, nawet jeszcze nie chcąc poznać.  Czeka nas odsłona nowoczesnych form spółdzielczości. Czas na powszechne dzielenie etatów na części. We współczesnym społeczeństwie trwa walka o pięć zasobów: 1. Bezpieczeństwo ekonomiczne, 2. Czas, 3. Przestrzeń, 4. Wiedza, 5. Finanse. Wygraną mierzy się ludźmi. Wszyscy jesteśmy „zależni” od innych lub, mówiąc dokładniej: „współzależni”, co jest częścią zwykłej ludzkiej kondycji, a nie jakimś nałogiem lub chorobą. Prekariat nie jest ofiarą, winowajcą ani bohaterem – to po prostu wiele i wielu z nas. Beczka miodu przyciąga muchy i niedźwiedzie. Praca staje pod sztandarem sensu moralnego. Sens bytu przyjmuje formę pytania. Ile grzmieć musi i się błyskać byśmy dostrzegli burzę zmian młodych w relacji do pracy? Rzucam pomysł, wspólnie go łapmy, bądźmy sprawczy i kreatywni. Związek jest.

Witold Solski