OZZS „wBREw” długo i cierpliwie czekał na spotkania, rozmowy, wymiany myśli i dyskusje z decydentami. Czasem się spotykali, czasem coś bąknęli, czasem coś zrobili przymuszeni działaniami „wBREw”. Ale najchętniej  zachowaliby się jak trzy małpki, które nie widzą, nie mówią, nie słyszą… a na to już nie ma naszej zgody i zgody dwu i pół milionowej armii samozatrudnionych.

Nie chcą rozmawiać to będą słuchać – mówi Witold Solski, przewodniczący OZZS „wBREw”.

DZIAŁANIA

Teraz, mając zdolność strajkową dla samozatrudnionych, dla jednoosobowych działalności gospodarczych, dla cudzoziemców, a w przyszłym 2023 roku, mając tzw. małą reprezentatywność możemy ogłosić cele OZZS „wBREw”:

Społeczeństwo i władze zauważą samozatrudnionych i niepracownicze formy zatrudnienia, w tym nowe niewolnicze formy kontraktów i skrywane zero godzinowe umowy.

Ujawnimy jak Agencje Pośrednictwa pracy, zarejestrowane poza krajem, leasingują ludzi jak towar, unikając skutecznie płacenia danin publicznych oraz ponoszenia odpowiedzialności za ryzyka jak też za warunki i higienę pracy.

Prekariat to współczesna forma niewolnictwa. Praca w formie nie kodeksowej wywodzi się z pracy nakładczej. Umowa społeczna, jeśli jeszcze kogoś obowiązuje, jest anachroniczna.

Brak równowagi

Obnażymy brak równowagi między pracą zawodową a życiem prywatnym. Dyrektywa work- life balance, szczególnie dla kobiet jest iluzją. Opieka nad dzieckiem i niesamodzielnym krewnym jest pracą społecznie użyteczną, a nie przymusem moralnym wyręczającym Państwo. Poszerzymy prawo do urlopu opiekuńczego na opiekę nad innymi krewnymi takimi jak dziadkowie i rodzeństwo.

Samozatrudnieni wywalczą sobie prawo do wakacji. Przez jeden z miesięcy w roku zwolnieni zostaną z części danin publiczno – prawnych.

Wyciśniemy z parlamentarzystów w czasie kampanii wyborczej jednolity kontrakt pracy. Złożymy własny projekt regulacji prawnej, zmuszając polityków do poparcia. Dzięki temu człowiek, który będzie świadczył pracę lub usługę jednemu podmiotowi przez okres pół roku będzie mógł wystąpić o alternatywną, mniej dla niego ryzykowną formę współpracy.

Prześwietlimy raporty ESG, w szczególności z przestrzegania praw człowieka i praw regulujących pracę w ramach miękkich łańcuchów współpracy.

W sporach z dostawcami pracy zadbamy by ciężar dowodów spoczywał na korporacji i/lub na Skarbie Państwa.

Nowe umowy

Zerwiemy z fikcją swobody i symetrii umów dla pracowników usług platformowych. Szczególnie wnikliwie przyjrzymy się algorytmom zarządzania i problemom identyfikowalności w platformach transgranicznych. Nie zostawimy problemu braku ubezpieczenia usługi platformowej od wypadków bez przynajmniej nagłośnienia.

Fikcyjnemu zatrudnieniu i statusowi wykonującego pracę czas przywrócić godność. Osoby fikcyjnie samozatrudnione są i będą objęte, na podstawie art. 153 TFUE, przepisami prawa pracy.

Zapewnimy ochronę socjalną „niezależnym wykonawcom” jeśli zlecający pracę podmiot kieruje lub sprawuje kontrolę nad samozatrudnionym.

Art. 31 Karty Praw Podstawowych UE stanowi, że każdy ma prawo do warunków pracy zapewniających poszanowanie jego zdrowia, bezpieczeństwa i godności, do ograniczenia maksymalnego wymiaru czasu pracy, do okresów dziennego i tygodniowego odpoczynku oraz do corocznego płatnego urlopu. Samozatrudnieni przestaną nieść gospodarkę na swych wysmaganych krzywdą zniewolonych grzbietach.

Jesteśmy głosem głosu pozbawionych. Mamy instrumenty by zamanifestować sprzeciw nadużyciom. Jesteśmy skuteczni.

Zawrzemy kilka układów zbiorowych, o których, póki trwają rozmowy nie będziemy szerzej pisać.

Dobrego Roku, a wierzę, że będzie on NASZ.

Przewodniczący OZZS „wBREw” Witold Solski