Samozatrudnienie to wyzwanie i odpowiedzialność, podejmowane czasem z wyboru, a często z konieczności. Samozatrudnienie to większe podatki, mniejsze prawa i brak reprezentacji. Samozatrudniony jest przedsiębiorcą, który świadczy pracę jak pracownik, lecz nie ma ochrony pracowniczej. Sytuację samozatrudnionego wykorzystują wielkie korporacje i wszechwładne drapieżne państwo. 

Związek wBREW jest zrzeszeniem samozatrudnionych z wielu branż i środowisk o zróżnicowanych światopoglądach.

wBREW reprezentuje ich interesy wobec silniejszych, którzy nie chcą dialogu ani porozumienia.

Samozatrudnionych wBREW łączy pewność, że każda praca jest wartością, że godności kupić nie można, a Dobre Państwo to wspólnota tych, którzy łączą wolność z odpowiedzialnością.

Samozatrudnieni, nasza praca ma znaczenie!

Stoimy na straży własnej godności i prawa, a Dobre Państwo to nasze Prawo. Wielu małych da radę dużym wBREW wszelkim przeciwnościom.