Kiełbasa z samozatrudnionych

Kampania wyborcza już w toku, więc rząd obiecuje, obiecuje i obiecuje. Na przykład 130 tys. pożyczki dla samozatrudnionych, z czego 40 tys. będzie umorzone. Tyle obietnice wyborcze, reszta jak w informacjach Radia Erewań o rozdawaniu samochodów na Placu Czerwonym. Nie auta, tylko rowery, nie rozdają lecz kradną, nie na Placu Czerwonym, lecz przy dworcu. Taka…

Operator kontra TVN

Jak twierdzi były operator stacji TVN Kamil Różalski kontrola PIP wykazała, że ponad 1800 fachowców z branży medialnej funkcjonowało przez wiele lat jako samozatrudnieni, podczas gdy faktycznie wykonywali zadania pracowników etatowych. Po upływie dwóch lat od oświadczenia Różalskiego do akcji wkroczyła Prokuratura Okręgowa badająca przestępstwa gospodarcze. Głównym zarzutem stawianym przez kontrole ZUS i PIP jest…

Samozatrudnieni 4.0

Wyliczenia firmy Roland Berger pokazują, że mimo zaniku wielu miejsc pracy w ramach czwartej rewolucji przemysłowej to de facto zatrudnienie netto wzrośnie. Jeśli wdrożymy choćby tyko 50% rozwiązań związanych z ideą Przemysłu 4.0, w Europie roku 2035 zniknie ok 8,2 mln starych miejsc pracy i powstanie ok 10 mln nowych. Jednocześnie w 2035 roku średnia…

Samozatrudnieni (nie) zarabiają

Samozatrudnieni zarabiają poniżej średniej krajowej – pisze prof. Jerzy Cieślik z Akademii Leona Koźmińskiego analizując dane z roku 2022. Zarobki samozatrudnionego wynosiły 4800zł, podczas gdy średnia etatowca wynosiła 5200zł. Po odjęciu podatków i ZUSu samozatrudnionemu pozostawało 3200zł, za które miał przeżyć miesiąc. Pomimo wzrostu cen i wynagrodzeń niewiele się zmieniło, głównie z powodu inflacji i…

Praca, czyli dobro

  Spotyka się praco – dawca z praco – biorcą i co, gdzie jest praca? Zatrudniony ponosi trud świadczenia pracy. Firma pracodawcy za pracę płaci i jeszcze ją rozdaje? Pytanie pozostaje, gdzie jest praca, jaki jest jej kierunek? Uświadommy sobie czyja praca jest i dlaczego świadczący pracę nie może być pracobiorcą definiowanym. Fizyka pracy Praca…

Urlop nie dla samozatrudnionych

  Komisja Polityki Społecznej i Rodziny pozytywnie zaopiniowała dziś (6.02.22) projekt nowelizacji Kodeksu pracy wdrażającej dwie unijne dyrektywy; pierwsza dotyczy przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej i a druga to  tzw. dyrektywę rodzicielska. Przewodniczący OZZS „wBREw” podczas tego spotkania przekazał zebranym parlamentarzystom petycję pod roboczym tytułem „Pracobiorca”, która zmienia i znacznie bardziej rewolucjonizuje…

Rewolucyjne zmiany w kodeksie pracy – petycja OZZS „wBREw”

  Wszyscy pracobiorcy są równi wobec prawa – to hasło OZZS „wBREw” zostało przedstawione w Petycji złożonej dziś w Sejmie przez przewodniczącego Witolda Solskiego. Domagamy się w niej, by w polskim kodeksie pracy dokonano zmian przystających do współczesnej rzeczywistości gospodarczo-społecznej i by słowo pracownik zostało zastąpione słowem pracobiorca. Pracobiorcami jesteśmy wszyscy –  i samozatrudnieni i…

DOBRA RADA ZAKŁADOWA

Rady Zakładowe kojarzą się nam niedobrze z czasami PRLu, choć geneza ich powstania i opracowany system funkcjonowania z założenia nie miał być opresywny, lecz wspierający dla przedstawicieli pracowników i ich rad. W Unii Europejskiej także powstawały Rady Zakładowe, a od pierwszej dyrektywy unijnej o Europejskich Radach Zakładowych upłynęło ćwierć wieku. WIELE PRACY Trwają obecnie pracę…

JEDNOLITY KONTRAKT PRACY

Stwórzmy nowa umowę społeczną , poczynając od  Jednolitego Kontraktu Pracy. Prowadzimy inicjatywę równości wszystkich pracobiorców, czyli tych którzy świadczą pracę. Zróżnicowanie formy prawnej wiążącej strony umowy o świadczenie pracy nie może dalece różnicować praw i obowiązków pracodawcy i pracobiorcy. Kontrakt nie jest umową etatową. Odwołujemy się do etosu wspólnotowego Zakładu Pracy. Wybór Chcemy piętnować i…