Sygnał do sygnalistów

16 lutego 2024 roku OZZS wBREw zgłosił do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainteresowanie pracami nad projektem ustawy o ochronie sygnalistów. Postulowaliśmy o to, by samozatrudniony był wprost objęty wprost ochroną jako sygnalista, gdy zgłosi naruszenie prawa. Tak samo jak inni pracujący. Naszym zdaniem przepisy projektu nie dość wyraźnie odnoszą się do samozatrudnionych. W…